XII. mezinárodní konference Bioimplantologie 2020
IV. celostátní konference

Trombocyty (nejen) v netransfuzních aplikacích

24. – 25. září 2020,
Lednice, hotel Galant,

Vzhledem k epidemiologické situaci a rozhodnutí pořadatele je akce zrušena.
Registrační poplatek, pokud jste již uhradili, Vám bude vrácen v plné výši.

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP, co nejsrdečněji pozvala k účasti na tradiční konferenci „Bioimplantologie“ a „Trombocyty (nejen) v netransfuzních aplikacích“. Akce jsou pořádány ve spolupráci s CEITEC – Středoevropským technologickým institutem VUT v Brně a Biomedicínským centrem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Konference se konají v malebném městečku Lednice u Břeclavi v hotelu Galant.

Našim cílem je podat účastníkům informace, které významnou měrou přispějí k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci a přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti. Konferenční prostory hotelu Galant nabízejí dostatek prostor nejen pro odborná a kuloární jednání, ale i pro prezentaci firem.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření akcí zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností a aktivitou ke kvalitnímu programu konference.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

MUDr. Barbara Kubešová

předsedkyně
programového výboru konference a
Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEPProgramový výbor konference

Předsedkyně programového výboru
MUDr. Barbara Kubešová
předsedkyně Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP

doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň

Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH, AV ČR, v.v.i.

prim. MUDr. Petr Vališ, Ph.D.
primář Ortopedické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni

doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.
Pokročilé polymerní materiály a kompozity, CEITEC VUT v Brně


Hlavní témata

„Bioimplantologie 2020“
– kultivace buněk, jejich růst a transformace
– kmenové buňky
– klinické aplikace tkání a buněk
– preklinická testování
– mechanické aspekty biomplantologie a tkáňového inženýrství
– nové materiály, technologie a zobrazovací metody pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství
– trendy a vize v biomplantologii

„Trombocyty (nejen) v netransfuzních aplikacích

Trombocyty a další složky krve:

– v humánní a veterinární medicíně

– jejich příprava, nové trendy a možnosti

– v estetické medicíně

Časový plán konference


  24. září 2020

                             Sál Apollón
                      „Bioimplantologie“

                              Sál Hubertus
                              „Trombocyty“

  8.00 – 12.00 hod

Registrace účastníků

Registrace účastníků

  9.00 – 9.15 hod

Zahájení konference

Zahájení konference

  9.15 − 10.30 hod

Přednáškový blok I.

Přednáškový blok I.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break / Doprovodná výstava firem

  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok II.

Přednáškový blok II.

  14.00 – 14.30 hod

Oběd

  13.30 – 15.00 hod

Přednáškový blok III.

Přednáškový blok III.

  15.00 – 15.30 hod

Coffee break / Doprovodná výstava firem

  15.30 – 17.00 hod

Přednáškový blok IV.


  17.00 – 17.10 hod

Závěr prvního dne konference

  19.00 – 23.00 hod

Společná večeře

  25. září 2020

                             Sál Apollón
                      „Bioimplantologie“

  8.00 – 11.00 hod

Registrace účastníků

  9.00 − 10.30 hod

Přednáškový blok V.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break / Doprovodná výstava firem

  11.00 − 12.30 hod

Přednáškový blok VI.

  12.30 – 12.40 hod

Závěr konference

  12.40 – 13.45 hod

Oběd / výdej certifikátů


 

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44 Lednice


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky) 31. července 2020

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení posteru) 3. září 2020           

Vyrozumění o zařazení přednášky obdržíte do 15. srpna 2020               

Vyrozumění o zařazení posteru obdržíte do 7. září 2020                             


Konferenční technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále. 

Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.
Posterová sekce bude umístěna v prostorách doprovodné výstavy a foyer. Poster formát A0.


Registrační poplatky


 

Do 15. září. 2020

Na místě

Člen společnosti pro bioimplantologii

Kč 2 350,- / EUR 87,-

Kč 2650,- / EUR 98,-

Nečlen

Kč 2 550,- / EUR 94,-

Kč 2 850,- / EUR 105,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, vstupenka na společnou večeři, sborník přednášek, konferenční materiály a DPH.

STORNO POPLATKY


Do 24. srpna 2020

100 % ze zaplacené zálohy

Od 25. srpna 2020

50 % ze zaplacené zálohy

Od 15. září 2020

se zaplacená záloha nevrací

 
Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory
a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti


Konferenční materiály

Program konference, konferenční set a jmenovka.


Oběd

Obědy formou menu se budou vydávat v hotelové restauraci dne 24. a 25. září 2020 od 12.00 do 13.30 hod. Cena Kč 100,- / oběd.

Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat po celou dobu konání konference.

V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení pro účastníky a posterová sekce.


Partneři a vystavovatelé


Partneři konference


VystavovateléPrezentující se firma

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 618 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018